Ewangelicy dla Granicy

Link do strony: https://ewangelicydlagranicy.pl/

Jesteśmy grupą chrześcijan, ewangelików oraz sympatyków Kościoła, których łączy i głęboko niepokoi obecna sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Nasza nieformalna inicjatywa Ewangelicy dla Granicy jest wezwaniem do tworzenia społeczności ludzi nieobojętnych na los osób uchodźczych i wspierających się w różnorakich działaniach na rzecz sprawiedliwości, poszanowania godności i podstawowych praw migrantów.

 Służymy ponad podziałami wyznaniowymi, zachęcamy do niesienia nadziei oraz podejmowania odpowiedzialnych inicjatyw w lokalnych społecznościach. Tworzymy przestrzeń, w której można znaleźć informacje o formach wsparcia dla migrantów i dla osób bezpośrednio zaangażowanych w niesienie pomocy „ludziom w drodze”. 

Informujemy o spotkaniach i wykładach dotyczących wyzwań jakie niosą ruchy migracyjne w naszej części Europy. Gromadzimy i tworzymy materiały informacyjne i edukacyjne do rozpowszechnienia wiedzy i wykorzystania we wspólnotach.

Ewangelicy dla Granicy
Przewiń na górę