Organizacja Pożytku Publicznego

Odliczenia od dochodu ofiary na cele kultu religijnego

PIT – O

W części B „Odliczenia od dochodu” w rubryce nr 13 wpisać kwotę ofiary na cele kultu religijnego np.” 500,00zł (tylko przelew bankowym; w rubryce „Razem odliczenia od dochodu” nr 28 sumujemy wszystkie odliczenia.

W części D l. l. „Dane identyfikacyjne i adres obdarowanego” uzupełniamy rubryki od nr l do 9 czyli „Parafia Ewangelicko – Augsburska, pl. Klasztorny 4a, 41-902 Bytom

W części D 1.2. „Informacja o kwocie darowizny” w rubryce nr 10 podajemy kwotę darowizny np. 500,00 zł

PIT – 37

W części D „Odliczenia od dochodu” w rubryce nr 105 wpisujemy kwotę ofiary np. 500,00 zł (poz. D 1.2. nr 10 z PIT O). W rubryce nr 105 sumujemy wszystkie odliczenia.

Organizacje Pożytku Publicznego 1%

PIT – 37

w części J „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)” w rubryce nr 137 (numer Krój wpisać „0000260697„, w rubryce nr 138 (wnioskowana kwota), kwotę nie większą niż 1 % należnego podatku, czyli 1(% z pozycji poz. 126. Kwotę wpisaną w poz. 138 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. W poz. 139 (cel szczegółowy 1%), należy wpisaćParafia Ewangelicko – Augsburska w Bytomiu, pl. Klasztorny 4a

Przewiń na górę