O Naszym Kościele

O Kościele
Zobacz prezentację multimedialną o Kościele Ewangelicko-Augsburskim
Synod Kościoła
Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

Więcej na:
http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html
Biskup Kościoła
Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji. Obecnie urzędującym Biskupem Kościoła jest bp Jerzy Samiec. Został konsekrowany w Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego) – 6 stycznia 2010 r. w kościele św. Trójcy w Warszawie.

Więcej na: http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html
Konsystorz Kościoła
Konsystorz Kościoła jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. Składa się z Biskupa Kościoła oraz siedmiu osób z wyboru: wiceprezesa oraz trzech radców duchownych i trzech radców świeckich.

Więcej na: http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

link:
cme.org.pl
CME YouTube Channel

MŁODZI Luteranie

link:
facebook.com/mlodzi.luteranie

Archiwum Luteranie.pl
Archiwalne materiały dostępne na stronie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce

link: http://old.luteranie.pl/pl/?D=116 
logo luteranie arch
Luteranie.pl
Materiały dostępne na stronie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce

link: http://luteranie.pl/materialy.html
logo luteranie

Przewiń na górę