Historia Parafii w Tarnowskich Gorach

Parafia luterańska w Tarnowskich Górach sięga swymi korzeniami czasów Reformacji.

Stanowi ona pozostałość po wielokulturowejprzeszłości miasta.

Obecnie funkcjonująca parafia w tym mieście jest najstarszą na Górnym Śląsku, gdyż powstała jako pierwsza z górnośląskich parafii luterańskich po roku 1742 , gdy pruskim zarządzeniem królewskim zezwolono na ponowne zakładanie kościołówewangelickich.

Kościół Zbawiciela wybudowano w 1780 roku.

Po II wojnie światowej przy parafii pozostał tylko kościół i budynek przy ul.Stalmacha, oraz działka na nowy cmentarz. Pozostały majątek, w tym plebania znajdująca się przy rynku, zdewastowana i rozebrana w 1974 r.,nigdy nie został zwrócony. Od lat 90-tych funkcję domu parafialnego pełni dawny budynek gospodarczy przy ul.Stalmacha 3.

Dzisiejsza społeczność ewangelicka w Tarnowskich Górach jest niewielka i obejmuje około 70 dusz.

Duszpasterze

Księża, którzy służyli w Parafii od początku jej powstania:
1529 – ks. Joannes
1553 – ks. Jakób Ilza
1555 – ks. Daniel
1578 – ks. Christian Tschentschner
1586 – ks. Josias
1588 – ks. Stenzel
1590 – ks. Szymon Pistorius (polski), ks. Andrzej Bauer (niemiecki)
1617 – ks. Tomasz Stegmann (polski), ks. Marcin Seberius (niemiecki)
1629 – ks. Adam Molesius (polski)
1630 – ks. Marcin Lebe (niemiecki)
1742 – 1756 – ks. Samuel Ludwik Sassadius
1757 – 1801 – ks. Jan Wilhelm Pohle
1801 – 1833 – ks. Karol Wilhelm Naglo
1833 – 1883 – ks. Karol Christian Weber
1883 – 1910 – ks. Fedor Bojanowski
1910 – 1938 – ks. Sowade
1915 – 1918 – ks. Lie Preisker
1919 – 1920 – ks. Schulz
1924 – 1926 – ks. Deutschmann
1928 – 1929 – ks. Johannes Petron
1930 – 1932 – ks. Schoefinius
1933 – 1934 – ks. Hartman
1934 – 1936 – ks. Micholowski
1936 – 1937 – ks. Grasfe
1938 – 1939 – ks. Leopold Michelis
1940 – 1941 – ks. Georg Heinrich Woite
1941 – 1942 – ks. Eraz
1943 – ks. Wenzlaff
1944 – 1945 – ks. Schulz
1945 – ks. Edward Dietz
1946 – ks. Henryk Wojnowski – Wegener
1947 – ks. Robert Fiszkal
1948 – 1966 – ks. Adam Hławiczka
1967 – 1979 – ks. Karol Sztwiertnia
1979 – 1980 – ks. Sen. Alfred Hauptman
1979 – 1980 – ks. Henryk Schreiner
1981 – 2001 – ks. Bp Rudolf Pastucha
1992 – 1993 – Ks. Alfred Staniek
1993 – 1998 – ks. Wiesław Żydel
1998 – 2002 – ks. Szymon Czembor
2002 – ks. Bp Tadeusz Szurman
2002 – 2012 ks. Szymon Czembor
od 2012 – Ks. Sebastian Mendrok

Przewiń na górę