Nauka Kościoła

Czy znasz Kościół Ewangelicko – Augsburski?

Kościół Ewangelicko – Augsburski (luterański) przynależy do wielkiej rodziny kościołów protestanckich, które są częścią jednej społeczności chrześcijańskiej i jednego Kościoła Powszechnego. Podstawowe zasady wiary sformułowane przez ks. dra Marcina Lutra i jego współpracowników w XVI w. są zakorzenione w Piśmie Świętym i uznają prawdziwość wczesnochrześcijańskich dogmatów: trynitarnego i chrystologicznego.

Kościół Ewangelicko – Augsburski jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji. Już w kilka lat po wystąpieniu ks. dr. Marcina Lutra w 1517 r. jego pisma i poglądy dotarły do Polski. W XVI w. naukę naszego Kościoła głosili: Jakub z Iłży – docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Seklucjan, Eustachy Trepka, Mikołaj Rej. Sympatykiem Reformacji był myśliciel XVI w. Andrzej Frycz Modrzewski. Ewangelicy mają poważny wkład w kulturę polską XVI w., przyczynili się wybitnie do rozwoju piśmiennictwa polskiego, wydali Biblię Gdańską, liczne zbiory ewangelickich pieśni i kazań ks. Samuel Dambrowski, senior zborów w Wielkopolsce, a potem na Litwie. Autorem pierwszej polskiej książki pedagogicznej był ks. Erazm Gliczner Skrzetuski (senior ewangelicki w Wielkopolsce). Ewangelicy byli założycielami szkół o wysokim poziomie, brali udział w życiu społecznym i politycznym, piastowali wielokrotnie godność marszałków sejmu m. in.: M. Sienicki, S. Orzelski.

W XVIII i XIX w. ewangelicyzm wydał szereg działaczy, którzy wzięli udział w walkach o niepodległość lub przyczynili się do budzenia życia narodowego: Samuel Bogumił Linde – autor Słownika Języka Polskiego, malarz Wojciech Gerson, ks. Leopold Otto. W Warszawie parafia utrzymywała dwie szkoły średnie o chlubnych tradycjach: im. Mikołaja Reja i im. Anny Wazówny. Na Mazurach walczyli o utrzymanie języka polskiego księża ewangeliccy: ks. Gustaw Herman Marcin Gizewiusz i ks. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Działaczami na Śląsku Cieszyńskim byli m. in. Jerzy Cienciała, ks. Karol Kulisz, ks. Franciszek Michejda, Jan Śliwka i inni.

W czasie II wojny światowej Kościół Ewangelicki złożył ofiary w walce z okupantem. W więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz w walce zbrojnej zginęło 20% duchowieństwa oraz wielu współwyznawców. W berlińskim Moabicie zmarł sędziwy biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, ks. dr Juliusz Bursche, osadzony uprzednio w obozie w Oranienburgu.

Obecnie jest w świecie około 75 milionów wyznawców Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego (luterańskiego). Krajowe Kościoły ewangelickie są samodzielnymi jednostkami, większość ich jest zrzeszona w Światowej Federacji Luterańskiej z siedzibą w Genewie.

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce ma około 80 tysięcy wyznawców i dzieli się na 6 diecezji: cieszyńską, katowicką, mazurską, pomorsko – wielkopolską, warszawską i wrocławską. Siedziba zwierzchnich władz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego znajduje się w Warszawie przy ul. Miodowej 21. Na czele Kościoła stoi biskup Kościoła. Przyszli duchowni kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Organem prasowym Kościoła jest „Zwiastun Ewangelicki”, założony w 1862 roku. Polskie Towarzystwo Ewangelickie wydaje dwumiesięcznik „Słowo i Myśl”. Kościół utrzymuje pięć Domów Opieki. 
Kościół nasz jest członkiem Światowej Rady Kościołów z siedzibą w Genewie oraz Polskiej Rady Ekumenicznej.

Przewiń na górę