logotype
-->
image1 image2 image3

OPP

Odliczenia od dochodu ofiary na cele kultu religijnego

PIT - O

W części B "Odliczenia od dochodu" w rubryce nr 13 wpisać kwotę ofiary na cele kultu religijnego np." 500,00zł (tylko przelew bankowym; w rubryce "Razem odliczenia od dochodu" nr 28 sumujemy wszystkie odliczenia.

W części D l. l. "Dane identyfikacyjne i adres obdarowanego" uzupełniamy rubryki od nr l do 9 czyli "Parafia Ewangelicko - Augsburska, pl. Klasztorny 4a, 41-902 Bytom"

W części D 1.2. "Informacja o kwocie darowizny" w rubryce nr 10 podajemy kwotę darowizny np. 500,00 zł

PIT - 37

W części D "Odliczenia od dochodu" w rubryce nr 105 wpisujemy kwotę ofiary np. 500,00 zł (poz. D 1.2. nr 10 z PIT O). W rubryce nr 105 sumujemy wszystkie odliczenia.

Organizacje Pożytku Publicznego 1%

PIT - 37

w części J "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)" w rubryce nr 137 (numer Krój wpisać "0000260697", w rubryce nr 138 (wnioskowana kwota), kwotę nie większą niż 1 % należnego podatku, czyli 1(% z pozycji poz. 126. Kwotę wpisaną w poz. 138 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. W poz. 139 (cel szczegółowy 1%), należy wpisaćParafia Ewangelicko - Augsburska w Bytomiu, pl. Klasztorny 4a

2021  PEA Bytom i Tarnowskie Gory