Duszpasterze

Księża, którzy służyli w Parafii od początku jej powstania:
1529 - ks. Joannes
1553 - ks. Jakób Ilza
1555 - ks. Daniel
1578 - ks. Christian Tschentschner
1586 - ks. Josias
1588 - ks. Stenzel
1590 - ks. Szymon Pistorius (polski), ks. Andrzej Bauer (niemiecki)
1617 - ks. Tomasz Stegmann (polski), ks. Marcin Seberius (niemiecki)
1629 - ks. Adam Molesius (polski)
1630 - ks. Marcin Lebe (niemiecki)
1742 - 1756 - ks. Samuel Ludwik Sassadius
1757 - 1801 - ks. Jan Wilhelm Pohle
1801 - 1833 - ks. Karol Wilhelm Naglo
1833 - 1883 - ks. Karol Christian Weber
1883 - 1910 - ks. Fedor Bojanowski
1910 - 1938 - ks. Sowade
1915 - 1918 - ks. Lie Preisker
1919 - 1920 - ks. Schulz
1924 - 1926 - ks. Deutschmann
1928 - 1929 - ks. Johannes Petron
1930 - 1932 - ks. Schoefinius
1933 - 1934 - ks. Hartman
1934 - 1936 - ks. Micholowski
1936 - 1937 - ks. Grasfe
1938 - 1939 - ks. Leopold Michelis
1940 - 1941 - ks. Georg Heinrich Woite
1941 - 1942 - ks. Eraz
1943 - ks. Wenzlaff
1944 - 1945 - ks. Schulz
1945 - ks. Edward Dietz
1946 - ks. Henryk Wojnowski - Wegener
1947 - ks. Robert Fiszkal
1948 - 1966 - ks. Adam Hławiczka
1967 - 1979 - ks. Karol Sztwiertnia
1979 - 1980 - ks. Sen. Alfred Hauptman
1979 - 1980 - ks. Henryk Schreiner
1981 - 2001 - ks. Bp Rudolf Pastucha
1992 - 1993 - Ks. Alfred Staniek
1993 - 1998 - ks. Wiesław Żydel
1998 - 2002 - ks. Szymon Czembor
2002 - ks. Bp Tadeusz Szurman
2002 – 2012 ks. Szymon Czembor
od 2012 – Ks. Sebastian Mendrok