Historia Parafii w Tarnowskich Gorach

DSC 3253Parafia luterańska w Tarnowskich Górach sięga swymi korzeniami czasów Reformacji.

Stanowi ona pozostałość po wielokulturowejprzeszłości miasta. 

Obecnie funkcjonująca parafia w tym mieście jest najstarszą na Górnym Śląsku, gdyż powstała jako pierwsza z górnośląskich parafii luterańskich po roku 1742 , gdy pruskim zarządzeniem królewskim zezwolono na ponowne zakładanie kościołówewangelickich.

Kościół Zbawiciela wybudowano w 1780 roku. 

Po II wojnie światowej przy parafii pozostał tylko kościół i budynek przy ul.Stalmacha, oraz działka na nowy cmentarz. Pozostały majątek, w tym plebania znajdująca się przy rynku, zdewastowana i rozebrana w 1974 r.,nigdy nie został zwrócony. Od lat 90-tych funkcję domu parafialnego pełni dawny budynek gospodarczy przy ul.Stalmacha 3. 

Dzisiejsza społeczność ewangelicka w Tarnowskich Górach jest niewielka i obejmuje około 70 dusz.