O naszym Kościele

O Kościele

Zobacz prezentację multimedialną o Kościele Ewangelicko-Augsburskim

luteranie youtube 

https://www.youtube.com/watch?t=65&v=QsbEg38fVQw

 

Synod Kościoła

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

Więcej na: http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html

Biskup Kościoła

Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji. Obecnie urzędującym Biskupem Kościoła jest bp Jerzy Samiec. Został konsekrowany w Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego) - 6 stycznia 2010 r. w kościele św. Trójcy w Warszawie (więcej - czytaj tutaj).

Więcej na: http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html

Konsystorz Kościoła

Konsystorz Kościoła jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. Składa się z Biskupa Kościoła oraz siedmiu osób z wyboru: wiceprezesa oraz trzech radców duchownych i trzech radców świeckich.

Więcej na: http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html