logotype

Czy znasz Kościół Ewangelicko - Augsburski?

Kościół Ewangelicko - Augsburski (luterański) przynależy do wielkiej rodziny kościołów protestanckich, które są częścią jednej społeczności chrześcijańskiej i jednego Kościoła Powszechnego. Podstawowe zasady wiary sformułowane przez ks. dra Marcina Lutra i jego współpracowników w XVI w. są zakorzenione w Piśmie Świętym i uznają prawdziwość wczesnochrześcijańskich dogmatów: trynitarnego i chrystologicznego.

Kościół Ewangelicko - Augsburski jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji. Już w kilka lat po wystąpieniu ks. dr. Marcina Lutra w 1517 r. jego pisma i poglądy dotarły do Polski. W XVI w. naukę naszego Kościoła głosili: Jakub z Iłży - docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Seklucjan, Eustachy Trepka, Mikołaj Rej. Sympatykiem Reformacji był myśliciel XVI w. Andrzej Frycz Modrzewski. Ewangelicy mają poważny wkład w kulturę polską XVI w., przyczynili się wybitnie do rozwoju piśmiennictwa polskiego, wydali Biblię Gdańską, liczne zbiory ewangelickich pieśni i kazań ks. Samuel Dambrowski, senior zborów w Wielkopolsce, a potem na Litwie. Autorem pierwszej polskiej książki pedagogicznej był ks. Erazm Gliczner Skrzetuski (senior ewangelicki w Wielkopolsce). Ewangelicy byli założycielami szkół o wysokim poziomie, brali udział w życiu społecznym i politycznym, piastowali wielokrotnie godność marszałków sejmu m. in.: M. Sienicki, S. Orzelski.

W XVIII i XIX w. ewangelicyzm wydał szereg działaczy, którzy wzięli udział w walkach o niepodległość lub przyczynili się do budzenia życia narodowego: Samuel Bogumił Linde - autor Słownika Języka Polskiego, malarz Wojciech Gerson, ks. Leopold Otto. W Warszawie parafia utrzymywała dwie szkoły średnie o chlubnych tradycjach: im. Mikołaja Reja i im. Anny Wazówny. Na Mazurach walczyli o utrzymanie języka polskiego księża ewangeliccy: ks. Gustaw Herman Marcin Gizewiusz i ks. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Działaczami na Śląsku Cieszyńskim byli m. in. Jerzy Cienciała, ks. Karol Kulisz, ks. Franciszek Michejda, Jan Śliwka i inni.

W czasie II wojny światowej Kościół Ewangelicki złożył ofiary w walce z okupantem. W więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz w walce zbrojnej zginęło 20% duchowieństwa oraz wielu współwyznawców. W berlińskim Moabicie zmarł sędziwy biskup Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce, ks. dr Juliusz Bursche, osadzony uprzednio w obozie w Oranienburgu.

Obecnie jest w świecie około 75 milionów wyznawców Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (luterańskiego). Krajowe Kościoły ewangelickie są samodzielnymi jednostkami, większość ich jest zrzeszona w Światowej Federacji Luterańskiej z siedzibą w Genewie.

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce ma około 80 tysięcy wyznawców i dzieli się na 6 diecezji: cieszyńską, katowicką, mazurską, pomorsko - wielkopolską, warszawską i wrocławską. Siedziba zwierzchnich władz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego znajduje się w Warszawie przy ul. Miodowej 21. Na czele Kościoła stoi biskup Kościoła. Przyszli duchowni kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Organem prasowym Kościoła jest "Zwiastun Ewangelicki", założony w 1862 roku. Polskie Towarzystwo Ewangelickie wydaje dwumiesięcznik "Słowo i Myśl". Kościół utrzymuje pięć Domów Opieki. 
Kościół nasz jest członkiem Światowej Rady Kościołów z siedzibą w Genewie oraz Polskiej Rady Ekumenicznej.

O naszym Kościele

O Kościele

Zobacz prezentację multimedialną o Kościele Ewangelicko-Augsburskim

luteranie youtube 

https://www.youtube.com/watch?t=65&v=QsbEg38fVQw

 

Synod Kościoła

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

Więcej na: http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html

Biskup Kościoła

Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji. Obecnie urzędującym Biskupem Kościoła jest bp Jerzy Samiec. Został konsekrowany w Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego) - 6 stycznia 2010 r. w kościele św. Trójcy w Warszawie (więcej - czytaj tutaj).

Więcej na: http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html

Konsystorz Kościoła

Konsystorz Kościoła jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. Składa się z Biskupa Kościoła oraz siedmiu osób z wyboru: wiceprezesa oraz trzech radców duchownych i trzech radców świeckich.

Więcej na: http://luteranie.pl/o_naszym_kosciele.html

2021  PEA Bytom i Tarnowskie Gory